Młodzieżowy Dom Kultury w Sopocie

U nas kreatywnie spedzisz czas

Filtr
 • Finał XXXIII Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Poezji Polskiej

   

  W poniedziałek 23 maja 2016r. na scenie sopockiego Teatru na Plaży odbyło się spotkanie finalistów XXXIII edycji Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Poezji Polskiej.

  Czytaj więcej:

 • Posiedzenie Jury IV Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Magiczny Sopot” - „Spacer sopockimi ulicami śladami niezwykłych domów, kamieniczek”

   

  Dnia 18 maja 2016 roku w placówce Młodzieżowego Domu Kultury w Sopocie odbyło się posiedzenie Jury IV Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Magiczny Sopot” - „Spacer sopockimi ulicami śladami niezwykłych domów, kamieniczek”.

   

  Czytaj więcej:

 • Wernisaż wystawy "Emocje"

   

   

   

  EMOCJE to tytuł wystawy, która w dniach od 16 do 30 maja jest do obejrzenia w siedzibie SOPOTEKI w gmachu sopockiego dworca.

  Czytaj więcej:

 • XI Sopockie Młodzieżowe Święto Kultury

   

  Po raz jedenasty w muszli koncertowej na terenie sopockiego MOLO w sobotę 14 maja przy pięknej słonecznej pogodzie odbyło się Sopockie Młodzieżowe Święto Kultury.

  Czytaj więcej:

 • Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2016/2017

   

   

  Informujemy, że rusza nabór przyjęć uczestników na nowy rok szkolny 2016/2017.

  Czytaj więcej:

 • II Konkurs Piosenki Seniora

   

  Szanowni Państwo serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w II Konkursie Piosenki Seniora "Ocalić od zapomnienia, polskie przeboje lat 60 - 80- tych".

  Czytaj więcej:

 • Rowerowy Dom Kultury w Sopocie

   

   

  Przypominamy, że 18 maja 2016 roku w godzinach 15.00-18.00 gościć będziemy Rowerowy Dom Kultury, który dla dzieci przygotował warsztaty.

  Czytaj więcej:

 • Warsztaty Decupague z okazji Dnia Matki

   

  Serdecznie zapraszamy dzieci wraz z rodzicami na Warsztaty z okazji Dnia Mamy, na których wykonamy drewniane przyborniki na biurko, które ozdobimy metodą Decupague.

  Czytaj więcej:

 • XXV Przegląd Twórczości Dzieci i Młodzieży

   

  Organizator uprzejmie informuje, że finał konkursu odbędzie się  30.05.2016 r.
  Szczegóły dotyczące godziny oraz nazwiska laureatów wraz z prowadzącymi nauczycielami, zostaną przesłane bezpośrednio do szkół i placówek do 20.05.2016 r.

 • SWAP w sopockim MDK-u

   

  Robisz wakacyjne porządki? Masz ciuchy, w których nie chodzisz, ale jakoś żal wyrzucić? A może chcesz odnowić swoją szafę, ale budżet na to nie pozwala?

  Czytaj więcej:

 • Warsztaty decoupage'u w MDK Sopot

   

  Zajęcia odbyły się 25 maja 2015 roku. Każde dziecko wykonało samodzielnie prezent dla swojej Mamy.

  Czytaj więcej:

 • Finał XXXII Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Poezji Polskiej

   

  W czwartek 21 maja na sopockiej scenie Teatru na Plaży gościliśmy finalistów 32 edycji Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Poezji Polskiej.

  Czytaj więcej:

 • Finał I Konkursu Piosenki Seniora

   

  23 maja 2015 na scenie Młodzieżowego Domu Kultury w Sopocie odbył się I Konkurs Piosenki Seniora „Ocalić od zapomnienia – Polskie przeboje lat 60 – 80-tych”.

  Czytaj więcej:

 • Finał XXIV Przeglądu Twórczości Dzieci i Młodzieży

   

  W dniu 18.05.2015 w Młodzieżowym Domu Kultury w Sopocie odbył się uroczysty finał XXIV Przeglądu Twórczości Dzieci i Młodzieży. Laureatom konkursu plastycznego i literackiego zostały wręczone nagrody oraz pamiątkowe dyplomy.

  Czytaj więcej:

 • XIX Otwarty Turniej Szachowy Dzieci i Młodzieży

   

  W dniu 10 maja 2015 roku odbyły się kolejne mistrzostwa Sopotu dzieci i młodzieży.

  Czytaj więcej:

 • Uwaga uczestnicy I Konkursu Piosenki Seniora - lista przesłuchań

   

  Harmonogram przesłuchań w I Konkursie Piosenki Seniora:

  Czytaj więcej:

 • Finał III Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Magiczny Sopot”

   

  Dnia 13 maja 2015 w placówce MDK Sopot odbyło się posiedzenie Jury w Konkursie Plastycznym "Magiczny Sopot".

  Czytaj więcej:

 • Zaproszenie na wręczenie nagród finalistom XXIV PTDiM

   

  Serdecznie zapraszamy dyrekcję placówek oświatowych, laureatów, nauczycieli i rodziców na uroczyste wręczenie nagród  laureatom XXIV Przeglądu Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej.

  Czytaj więcej:

 • Odwołane zajęcia w Pracowni tańca

   

  Informujemy, że w dniach 14-19.05.2015 r. nie odbędą się zajęcia w Pracowni Tańca prowadzonej przez p. Martynę Grzybowską.

  Za utrudnienia przepraszamy.

 • Warsztaty Decoupage'u w MDK Sopot

   

  Serdecznie zapraszamy na Warsztaty Decoupage z okazji Dnia Mamy.

  Czytaj więcej:

 • Turniej tańca - Dance Talent

   

  Grupa Fresh Kids reprezentowała MDK Sopot na III Ogólnopolskim Turnieju Tańca - Dance Talent.
  Zajęli IV miejsce w kategorii hip-hop 12-15 lat.

  Czytaj więcej:

 • Regulamin naboru do pracowni MDK Sopot 2016-2017


  Regulamin naboru do pracowni MDK Sopot

  w roku szkolnym 2016/2017
  na podstawie Ustawy o Systemie Oświaty
  (DZ.U. z 2004 roku nr 256 poz.2572 ze zmianami Dz. U. z 2014 roku poz. 7)

   

  I. OFERTA MDK SOPOT

  W roku szkolnym 2016/2017 w Młodzieżowym Domu Kultury w Sopocie organizuje się następujące zajęcia:

  a) Zajęcia artystyczne:

  – Teatr,
  Taniec,
  – Wokal,
  – Nauka gry na gitarze,
  – Nauka gry na pianinie i flecie,
  – Zespół rozrywkowy i nauka gry na saksofonie,
  – Plastyka dziecięca,
  – Plastyka młodzieżowa i malarstwo,
  – Rytmika dla dzieci.

  b) Zajęcia sportowe:

  – Karate,
  – Nauka i doskonalenie pływania,
  – Szachy i brydż sportowy.

  c) Zajęcia w innych pracowniach:

  – Modelarnia,
  – Język angielski,
  – Poprawna wymowa - logopedia,
  – Kreatywnego Dziecka.

  II. KOMISJA REKRUTACYJNA

  1. Skład Komisji Rekrutacyjnej:

  Przewodnicząca: Edyta Dawidowska – nauczyciel
  Zastępca: Małgorzata Witek – nauczyciel
  Członek: Mirosława Barczyńska – nauczyciel

  2. Zadania Komisji Rekrutacyjnej:

  Ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do dalszej rekrutacji.
  Ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych ii kandydatów nieprzyjętych do placówki.
  Wywieszenie w widocznym miejscu na tablicy ogłoszeń wyników rekrutacji. Lista zawiera imiona i nazwiska przyjętych oraz nieprzyjętych uszeregowane w kolejności alfabetycznej.
  Organizacja i przeprowadzenie badań uzdolnień kierunkowych na warunkach ustalonych przez Radę Pedagogiczną.
  Obliczanie globalnej ilości uzyskanych punktów przez kandydata w trakcie rekrutacji.
  Przyjmowanie dokumentów kandydatów do MDK w Sopocie i czuwanie nad ich kompletnością.
  Sporządzenie protokołu rekrutacyjnego.
  Przekazanie dyrektorowi placówki pisemnych odwołań od wyników rekrutacji.
  Udzielenie zainteresowanym wyczerpujących informacji na temat przebiegu rekrutacji.
  Wszelkie informacje komisji rekrutacyjnej  będą dostępne na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej placówki www.mdk.sopot.pl

  Komisję rekrutacyjną powołuje Dyrektor MDK w Sopocie

  III. TERMINY REKRUTACJI

  1. Deklaracja kontynuacji uczestnictwa w zajęciach
  20.05.2016 – 20.06.2016

  Kandydat, który zamierza kontynuować zajęcia, składa deklarację kontynuacji do sekretariatu w okresie od 20.05.2016 do 20.06. 2016.
  Deklaracje kontynuacji będą wydawane tylko w terminie od 20.05.2016 do 20.06.2016.
  Jeśli kandydat nie złoży w terminie deklaracji kontynuacji, od 1.07.2016 może złożyć tylko wniosek o przyjęcie i będzie podlegał tylko w I etapie rekrutacji.

  Do pobrania:

  2. Pierwszy etap rekrutacji
  1.07.2016 – 16.09. 2016

  Od 1.07 – 16.09.2016 na następny rok szkolny kandydat składa wniosek o przyjęcie wraz z potrzebnymi dokumentami – kopia orzeczenia o niepełnosprawności kandydata lub niepełnosprawności w najbliższej rodzinie, kserokopia karty wielkiej rodziny, oświadczenie o samotnym wychowywaniu dzieci wszystkie potrzebne dokumenty wraz z wnioskiem składa się do sekretariatu.
  W przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria wymienione w tabeli

  a) kandydaci zamierzający kontynuować zajęcia w placówce 10 pkt
  b) uzdolnienia kierunkowe do 20 pkt
  c) kandydaci zamieszkujący obszar powiatu 4 pkt
  d) Niepełnosprawność 1 pkt
  e) Wielodzietność 1 pkt
  f) samotnie wychowujący dziecko 1 pkt

  W przypadku wpisania wielu pracowni na jednym wniosku, wniosek taki uważa się za nieważny i nie będzie on brał udziału w procesie rekrutacji.
  Kandydat ubiegający się o miejsce w kilku pracowniach, musi wypełnić oddzielny wniosek do każdej z nich.
  Jeśli kandydat nie spełni w/w warunków nie będzie brał udziału w procesie rekrutacji.
  Lista przyjętych z I etapu rekrutacji zostanie wywieszona 21.09.2016.

  Do pobrania:

  W przypadku dysponowania przez placówkę wolnymi miejscami, przeprowadza się II etap rekrutacji.

  3. Drugi etap rekrutacji
  29.09.2016 – 14.10.2016

  W tym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria wymienione w tabeli:

  a) kandydaci zamierzający kontynuować zajęcia w placówce 5 pkt
  b) kandydaci zamieszkujący obszar powiatu 4 pkt
  c) kandydaci, których rodzice lub prawni opiekunowie są zatrudnieni są w oparciu o umowę o pracę, umowę cywilno-prawną lub prowadzą działalność gospodarczą 4 pkt
  d) kandydaci, których jeden z rodziców lub prawnych opiekunów jest zatrudniony w oparciu o umowę o pracę, umowę cywilno-prawną lub prowadzi działalność gospodarczą 3 pkt
  e) rodzice lub prawni opiekunowie rozliczają podatek dochodowy (PIT) w US Sopot 2 pkt

  Do pobrania:

  IV. SZCZEGÓŁOWE ZASADY REKRUTACJI

  Kandydat składa wniosek o przyjęcie do sekretariatu oraz zgłasza się do nauczyciela prowadzącego zajęcia w celu sprawdzenia predyspozycji kierunkowych.
  Od 02.09.2016 do 16.09.2016 sprawdzenie predyspozycji kierunkowych
  – Terminy sprawdzenia predyspozycji kierunkowych do odpowiednich pracowni będą dostępne na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej od 02.09.2016
  Nauczyciel zapisuje kandydata na swoją listę, sprawdza predyspozycje kierunkowe i przydziela punktację oraz przydziela do konkretnej grupy.
  W przypadku, gdy nauczyciel stwierdzi, podczas rozmowy, że kandydat nie spełnia warunków określonych w Statucie MDK lub w Regulaminie danej pracowni (np. granica wiekowa) wpisuje kandydata na swoją listę z adnotacją „nie podlega rekrutacji”.
  Nauczyciel prowadzący zajęcia zobowiązany jest dostarczyć w/w listę kandydatów do sekretariatu do dnia 16.09.2016.

  V. ODWOŁANIE OD WYNIKÓW REKRUTACJI

  1. Kandydat, który nie został przyjęty do placówki w wyniku postępowania kwalifikacyjnego przysługuje mu prawo odwołania się od wyników rekrutacji do dyrektora MDK.
  2. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych, rodzic/opiekun prawny kandydata może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenia uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do MDK Sopot.
  3. Uzasadnienie odmowy przyjęcia do placówki sporządza się w terminie 5 dni od daty wpłynięcia wniosku. Uzasadnienie zawierać powinno przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu kwalifikacyjnym.
  4. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami w stałych formach zajęć, dyrektor przeprowadza rekrutację uzupełniającą.
  5. Rekrutacja uzupełniająca – II etap rekrutacji  prowadzona jest  od 29.09.201614.10.2016 - wywieszenie list przyjętych kandydatów: 19.10.2016.
  6. W postępowaniu uzupełniającym obowiązują takie same zasady jak w rekrutacji.
  7. Jeżeli MDK w Sopocie dysponuje wolnymi miejscami po 19.10.2016 nowi uczestnicy mogą być przyjmowani do placówki w ciągu roku szkolnego na wniosek rodziców, opiekunów prawnych lub samego kandydata, o ile jest pełnoletni, złożony do Dyrektora MDK. Decyzję o przyjęciu nowego uczestnika w ciągu roku szkolnego podejmuje dyrektor MDK w uzgodnieniu z nauczycielem prowadzącym daną formę zajęć.
  8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowane przepisy wynikające z Ustawy o Systemie Oświaty oraz inne przepisy ustaw i aktów prawnych wydanych na ich podstawie.

   

  Regulamin obowiązuje od 30 kwietnia 2016 roku
  Dyrektor
  mgr Hanna Orlicka

  Do pobrania: Regulamin rekrutacji wraz z wnioskami o przyjęcie

 • Relacja z przebiegu Wojewódzkiego Konkursu "Piosenki z repertuaru Ireny Jarockiej"

  Relacja z przebiegu

  Wojewódzkiego Konkursu "Piosenki z repertuaru Ireny Jarockiej"

   

  Czytaj więcej:

 • Mistrzostwa Europy - Sukces naszej uczestniczki

  Mistrzostwa Europy - sukces naszej zawodniczki Natalii

   

  Czytaj więcej:

 • Sopockie Młodzieżowe Święto Kultury - już za nami

  Podsumowanie Sopockiego Młodzieżowego

  Święta Kultury

  Czytaj więcej:

 • Podsumowanie 31 Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Poezji Polskiej

   


  Podsumowanie 31 Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego
  Poezji Polskiej

   

  Czytaj więcej:

 • Casting na Kaszubskiego Idola

  Kaszubski Idol - zapraszamy na castingi

  Radio Kaszebe

  Czytaj więcej:

 • Program przesłuchań Wojewódzkiego Konkursu "Piosenki z repertuaru Ireny Jarockiej"

  Program przesłuchań

  Wojewódzkiego Konkursu

  „Piosenki z repertuaru Ireny Jarockiej”

  Czytaj więcej:

 • Fragmenty prac Laureatów Etapu Literackiego

  Prace Laureatów Etapu Literackiego

  XXIII Przeglądu Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej

  Czytaj więcej:

 • Konkurs Plastyczny "Bezpiecznie Wypoczywam"

  Konkurs Plastyczny "Bezpiecznie Wypoczywam"

   

  Czytaj więcej:

 • Podsumowanie XXIII Przeglądu Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej

  Podsumowanie XXIII Przeglądu Twórczości

  Dziecięcej i Młodzieżowej

   

  Czytaj więcej:

 • Sopockie Młodzieżowe Święto Kultury

  Sopockie Młodzieżowe Święto Kultury

   

  Czytaj więcej:

 • Pokaz Artystyczny - Otwarcie Sezonu Żeglarskiego Marina Sopot

  Pokaz Artystyczny - Otwarcie Sezonu Żeglarskiego - MARINA SOPOT

   

  Czytaj więcej:

 • Nadbałtycki Festiwal Piosenki Dziecięcej Bursztynowe Słoneczko

  Nadbałtycki Festiwal Piosenki Dziecięcej Bursztynowe Słoneczko

   

  Czytaj więcej:

 • Laureaci XXIII Przeglądu Twórczości Dziecięcej i Młodziezowej - MDK Sopot 2014

  Laureaci XXIII Przeglądu Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej

  MDK Sopot 2014

   

  Czytaj więcej:

 • "Magiczny Sopot - Sopot dawniej i dziś" - wręczenie nagród Laureatom

  Wręczenie nagród Laureatom

  II Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Magiczny Sopot - Sopot dawniej i dziś"

   

  Czytaj więcej:

 • Wojewódzki Konkurs "Piosenki z repertuaru Ireny Jarockiej" - plakat

  zdjęcia: M. Karewicz

  Wojewódzki Konkurs "Piosenki z repertuaru Ireny Jarockiej"

  Czytaj więcej:

 • Finał XXX Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Poezji Polskiej

  Koncert laureatów z udziałem 55 wykonawców wytypowanych z 11 rejonów województwa pomorskiego zakończył w czwartek 23 maja jubileuszowy – XXX Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji Polskiej.

  Czytaj więcej:

 • VIII Sopockie Młodzieżowe Święto Kultury

  Zapraszamy wszystkich mieszkańców Sopotu i tych małych i tych dużych w sobotę 18 maja 2013 r. na sopockie molo, na którym odbędzie się Sopockie Młodzieżowe Święto Kultury.

  Czytaj więcej:

 • Zawody balonowe

  W piękną majową sobotę - 11.V.2013 w Sopockim Parku Płn. rozegrane zostały po raz kolejny Wojewódzkie Zawody Modeli Balonów im płk. Hynka.

  Czytaj więcej:

 • Wystawa malarska Portrety i Kobiety

   

   

  W miniony wtorek – 7 maja w Zatoce Sztuki w Sopocie odbył się wernisaż wystawy malarstwa zatytułowanej: „Portrety i kobiety”.

  Czytaj więcej:

 • Finał XXII Przeglądu Twórczości Dzieci i Młodzieży

  W dniu 06.05.2013 w Urzędzie Miasta Sopotu odbył się uroczysty finał XXII Przeglądu Dzieci i Młodzieży. Laureatom konkursu plastycznego i literackiego zostały wręczone nagrody oraz pamiątkowe dyplomy.

  Czytaj więcej:

 • VII Sopockie Młodzieżowe Święto Kultury  W niedziele 3.06.2012 serdecznie zapraszamy rodziców, dzieci i młodzież na molo w Sopocie.

  Czytaj więcej:

 • Finał XXIX Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Poezji Polskiej

  We wtorek 22 maja w Teatrze na Plaży w Sopocie spotkali się finaliści XXIX Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Poezji Polskiej.

  Czytaj więcej:

 • Turniej Pomorska Otwarta Liga Karate  19 maja 2012 (sobota) odbył się turniej Pomorska Otwarta Liga Karate, zorganizowany przez Gdański Klub Karate Do!

  Czytaj więcej:

O nas...

Młodzieżowy Dom Kultury w Sopocie jest publiczną placówką wychowania pozaszkolnego.

Czytaj więcej

Kadra

W MDK pracuje grono osób mających wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Czytaj więcej

Osiągnięcia

Osiągnięcia uczestników zajęć MDK Sopot.

Czytaj więcej

Kontakt z nami

Młodzieżowy Dom Kultury
Al. Niepodległości 763
81-838 Sopot
Tel.: 58 551 41 31
Fax: 58 551 43 78
email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Jesteś tutaj: Strona główna > BIP