Lp. Nazwa imprezy Zasięg Termin Koordynator Nauczyciel wspomagający
1. Festyn "Święto Pieczonego Ziemniaka" miejski 23.09.2017 E. Dawidowska WSZYSCY Nauczyciele, obsługa MDK Sopot
2. Mikołajki MDK Sopot 06.12.2017 M. Barczyńska
E. Dawidowska
S. Mikułan,
J. Grenka
3. Koncert Noworoczny MDK Sopot 08.01.2018 lub 15.01.2018 E. Dawidowska K. Wieczorkowska,
J. Mackiewicz-Bikovska
oraz nauczyciele
4. WOŚP MDK Sopot 14.01.2018 E. Dawidowska nauczyciele, obsługa MDK Sopot
5. Ferie Zimowe rejonowy 29.01.2018
-
11.02.2018
M. Barczyńska
E. Dawidowska
nauczyciele MDK Sopot
6. Zabawa Karnawałowa MDK Sopot 14.02.2018 M. Barczyńska
E. Dawidowska
 
7. Wieczór z Tańcem MDK Sopot II.2018 N. Szafrankiewicz J. Grenka
A. Kacmajor
8. Koncert Pracowni Wokalnej i Pracowni gry na Instrumentach Uczestnicy pracowni V.2018 M. Lepa
M. Witek
E. Dawidowska
9. Premiery Teatrzyku "Błękitnego czasu" MDK Sopot V.2018 K. Cyberska  
10. Bezpieczny Wypoczynek miejski V.2018 M. Barczyńska E. Dawidowska
11. Parada Niepodległościowa wszystkich sopockich szkół Sopot 3.09.2018  
E. Dawidowska
nauczyciele MDK Sopot,UM
12. Piknik Rodzinny MDK Sopot 14.05.2018 E. Dawidowska Nauczyciele, obsługa MDK Sopot
13. Wakacje w MDK Sopot rejonowy czerwiec/lipiec M. Barczyńska
E. Dawidowska
nauczyciele