Młodzieżowy Dom Kultury w Sopocie

U nas kreatywnie spedzisz czas

XXII Międzynarodowy Festiwal Sztuki Pięknej "Color Art"

Regulamin XXII Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Pięknej "Color Art"

Festiwal jest imprezą cykliczną trwającą nieprzerwanie od 1990 roku. Jest kontynuacją Międzynarodowego Festiwalu Dziecięcej Twórczości Plastycznej Pod Patronatem Polskiego Komitetu Do Spraw UNESCO. Jego celem jest jak najszersze propagowanie wszelkich form twórczości plastycznej uprawianych przez młodych twórców. Prace zakwalifikowane do ekspozycji festiwalowej prezentowane będą w Goleniowskim Domu Kultury, w siedzibie Teatru Brama w Goleniowie oraz w przestrzeni miejskiej.

Rokrocznie najciekawsze z prac przeznaczane są na licytacje których celem jest niesienie pomocy dzieciom. Festiwalowe prace pozostają także w ekspozycji licznych instytucji, prezentowane są na wystawach krajowych i zagranicznych.

I. Organizator:
Goleniowski Dom Kultury, www.gdk.goleniow.pl

II. Patronat honorowy:
Polski Komitet Do Spraw UNESCO w Warszawie

III. Instytucje wspierające:
Urząd Marszałkowski w Szczecinie
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne „Brama Vitae”

IV. Tematyka:
1. Tematem XXII edycji Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Pięknej „Color Art.” jest „DZIECIŃSTWO”
2. Organizatorzy pozostawiają artystom swobodę wypowiedzi w interpretacji tematyki konkursu.

V. Kurator Festiwalu
Joanna Czerny - Wojciechowska

VI. Festiwal przebiegać będzie w grupach wiekowych

KATEGORIA : MALARSTWO
I grupa – do lat 7 oraz uczniowie klas I-III Szkół Podstawowych
II grupa – uczniowie klas IV-VI oraz klas gimnazjalnych
III grupa – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz studenci

KATEGORIA : GRAFIKA
I grupa – do lat 7 oraz uczniowie klas I-III SP
II grupa – uczniowie klas IV-VI oraz klas gimnazjalnych
III grupa – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz studenci

KATEGORIA: INNE FORMY - plakat, rzeźba, fotografia, projekty street - art, video – art.
- uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz studenci

VII. Harmonogram realizacji Festiwalu:

1. Nadsyłanie prac do dnia - 10.04.2012 (decyduje data stempla pocztowego)
2. Posiedzenie Jury dnia - 17.04.2012
3. Kontakt z laureatami wysyłanie zaproszeń do dnia - 30.04.2012
4. Finał Festiwalu
Pobyt laureatów w Goleniowie, warsztaty artystyczne, wycieczka, akcja plenerowa w dniach:
- 31.05 - 3.06.2012
5. Wystawa festiwalowa do dnia - 31.08.2012

 

 

 

VIII. Nagrody stanowią:
1. Zaproszenie laureatów do Goleniowa na Finał Festiwalu wraz z opiekunami oraz pokrycie kosztów ich pobytu i udziału w imprezach objętych programem.
2. Nagrody finansowe przyznane przez Jury.
3. Tytuł GRAND PRIX – przyznany najlepszej pracy Festiwalu wraz z nagrodą finansową.
4. Pula pieniędzy przeznaczonych na nagrody wynosi 10 tysięcy złotych.
5. Dodatkową nagrodą dla najlepszej pracy malarskiej z terenu powiatu goleniowskiego będzie namalowanie jej w powiększeniu do rozmiaru 30 m2 podczas Akcji „Malowanie Świata” i eksponowanie w przestrzeni miejskiej przez 12 miesięcy.

Uwaga!
6. Koszty przyjazdu na Festiwal laureaci pokrywają we własnym zakresie.
7. Prace ocenia i nagrody przyznaje Jury festiwalowe powołane przez Goleniowski Dom Kultury.
8. Składowi Jury przewodniczyć będzie Leszek Żebrowski – profesor nadzwyczajny Akademii Sztuki w Szczecinie. Absolwent Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych Gdańsku na wydziale projektowania graficznego, laureat ponad 30 nagród na festiwalach krajowych oraz międzynarodowych. Fascynat i twórca rysunku, malarstwa, scenografii oraz filmu. Najbardziej znany jako autor ponad 360 plakatów wydanych drukiem.

IX. Miejsce wystaw:
1. Galeria „Przy Scenie” ul. Słowackiego 1 - Goleniowski Dom Kultury, Teatr Brama - Goleniów, Zielona Droga 9, przestrzeń miejska.

X. Uwagi organizacyjne:
1. Prace przesłane na Festiwal przechodzą na własność organizatora.
2. Goleniowski Dom Kultury nabywa praw do przetwarzania i wykorzystywania prac zgłoszonych na Festiwal.
3. Prace w twardych opakowaniach uniemożliwiających ich zniszczenie należy nadsyłać na adres:

Goleniowski Dom Kultury
ul. Słowackiego 1
72-100 Goleniów
tel./fax 91 418 26 88, 91 418 95 90

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.gdk.goleniow.pl

4. Prace zwinięte w rulon nie będą oceniane przez Jury. (dotyczy malarstwa i grafiki )
5. Wymiary prac do wyboru (dotyczy malarstwa i grafiki):

format A4 – 21 cm x 30 cm
format A3 – 30 cm x 42 cm
format A2 – 42 cm x 60 cm

6. Dane o autorze muszą być bezwzględnie umieszczone na odwrocie pracy i zawierać: imię i nazwisko, wiek, nazwę i adres
placówki, e-mail, nr telefonu, rok 2012.
7. W kategorii inne formy organizator nie narzuca rozmiarów i formatów prac.
8. Do załączonych prac należy dodać wypełnioną czytelnie kartę zgłoszeń.
9. Nagrody finansowe nie odebrane w trakcie Festiwalu (do dnia 3.06.2012 roku) przepadają na rzecz Organizatora.
10. Dyplomy nie odebrane przez laureatów Festiwalu zostaną przesłane pocztą.
11. Dyplomy uczestnictwa w Festiwalu zostaną przesłane pocztą.

O nas...

Młodzieżowy Dom Kultury w Sopocie jest publiczną placówką wychowania pozaszkolnego.

Czytaj więcej

Kadra

W MDK pracuje grono osób mających wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Czytaj więcej

Osiągnięcia

Osiągnięcia uczestników zajęć MDK Sopot.

Czytaj więcej

Kontakt z nami

Młodzieżowy Dom Kultury
Al. Niepodległości 763
81-838 Sopot
Tel.: 58 551 41 31
Fax: 58 551 43 78
email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Jesteś tutaj: Strona główna > Plan zajęć pracowni > Konkursy > XXII Międzynarodowy Festiwal Sztuki Pięknej "Color Art"