Młodzieżowy Dom Kultury w Sopocie

U nas kreatywnie spedzisz czas

I Wojewódzki Turniej Tańca Nowoczesnego - MDK Sopot 2014

 

I Wojewódzki Turniej Tańca Nowoczesnego

MDK Sopot 2014


 

 

REGULAMIN

1. ORGANIZATOR

Młodzieżowy Dom Kultury w Sopocie

Al. Niepodległości 763; 81 – 838 Sopot

2. WSPÓŁORGANIZATOR

Studio Tańca Stacja

ul. Architektów 1; 81-509 Gdynia

3. TERMIN

8 - 9 marca 2014 r.

godz. 10.00 – początek prezentacji

godz. 8.00 – 9.30 – próby uczestników

08.03.14 r. - disco show dance (duety i formacje)

-taniec współczesny (solo, duety i formacje)

-inne formy tańca (duety i formacje)


09.03.14 r. - hip hop (solo, duety i formacje)

- dancehall (solo, duety i formacje)

- house (solo i duety)

- popping (solo i duety)

4. MIEJSCE

Studio Tańca Stacja

ul. Architektów 1; 81-509 Gdynia

5. CELE TURNIEJU

§ Popularyzacja różnych form tanecznych wśród dzieci i młodzieży

§ Prezentacja dorobku artystycznego uczestników

§ Wymiana pomysłów i doświadczeń

§ Kształtowanie umiejętności współzawodnictwa

6. WARUNKI UCZESTNICTWA

§ W Turnieju mogą brać udział dzieci i młodzież ( soliści, duety i formacje) ze wszystkich typów szkół, ośrodków kultury, klubów.

§ Formacje powinny liczyć 3 – max.10 osób.

§ Każdy uczestnik (solista, duet, formacja) prezentuje jeden układ taneczny.

§ Każdy uczestnik Turnieju może być członkiem tylko jednego duetu lub formacji.

§ Formacja, duet lub solista może wystąpić w najwyżej dwóch konkurencjach tanecznych.

§ Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie karty zgłoszenia do dnia 15.02.2014 r.

z potwierdzeniem wpłaty(kserokopia) na adres organizatora:

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub

Młodzieżowy Dom Kultury

Al. Niepodległości 763;

81 – 838 Sopot.

Po przesłaniu karty zgłoszenia zostanie potwierdzone przyjęcie zgłoszenia przez Organizatora.

Wpisowe – 10 zł od osoby oraz po 10 zł/os za drugą konkurencję taneczną.

Płatne na konto Rady Rodziców przy MDK Sopot:

07 1020 1853 0000 9702 0010 1535

do dnia 15.02.2014 r. z dopiskiem

„ I Wojewódzki Turniej Tańca Nowoczesnego”.


W przypadku formacji i duetów - jedna zbiorowa wpłata ( w zależności od liczby uczestników).

§ O zakwalifikowaniu do Turnieju decyduje kolejność zgłoszeń; ilość miejsc ograniczona.

7. KATEGORIE TURNIEJU

Turniej będzie przebiegał w 7 kategoriach tanecznych:

1. hip hop (solo, duety i formacje)

2. dancehall (solo, duety i formacje)

3. house (solo i duety)

4. popping (solo i duety)

5. disco show dance (duety i formacje)

6. taniec współczesny (solo, duety i formacje)

7. inne formy tańca (duety i formacje)

Z podziałem na kategorie wiekowe:

1. do 12 l

2. 13 – 15 l

3. 16 – 18 l

- O przynależności do danej kategorii formacji decyduje wiek 80 % składu zespołu

- O przynależności do kategorii wiekowej duetu decyduje wiek starszego tancerza duetu

8. DANE TECHNICZNE

1. Formacje i duety przygotowują własne podkłady muzyczne w formacie MP3 lub na płycie CD.

Soliści występują do muzyki Organizatora.
2. Nośnik typu mp3/ipod /CD musi zawierać informacje: nazwa formacji/duetu oraz numer i tytuł utworu.
3. Organizator zapewnia sprzęt nagłaśniający oraz scenę o wym. 8 x 5 m

4. Czas trwania prezentacji :

Soliści - do 2 min.

Duety – 2 – 2,5 min.

Zespoły – do 3 min.

9. UWAGI

1. Każdy uczestnik jest zobowiązany do posiadania ważnej legitymacji szkolnej.

2. Koszty przejazdu i pobytu na Turnieju uczestników i ich opiekunów pokrywają instytucje delegujące zespoły, duety, solistów.

3. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni.

4. Decyzja Jury jest ostateczna i nieodwołalna.


5. W przypadku rezygnacji zespołu , duetu ,solisty z udziału w Turnieju lub w przypadku zmniejszenia liczby występujących tancerzy w zespole, wpłacona kwota za udział nie będzie podlegać zwrotowi.

6. Udział w Turnieju jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez Organizatorów dla celów organizacyjnych i promocyjnych Turnieju zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz.U.Nr.101 z 2002 r., z poz. 926 ze zm./

7. Organizator zastrzega sobie prawo do wykonywania dokumentacji fotograficznej i filmowej Turnieju oraz publikowanie jej na stronie internetowej MDK oraz w mediach, materiałach promocyjnych i publikacjach.

8. Prosimy o podanie informacji, czy konieczne będzie wystawienie rachunku; jeśli tak - prosimy o dokładne podanie danych.

9. Koordynator Turnieju:

Joanna Gutowska, Pracownia Organizacji Imprez MDK Sopot;

tel. 58 551 41 31; fax. 58 551 43 78; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Współorganizator: Martyna Grzybowska, nauczyciel tańca, MDK Sopot

tel.58 551 41 31; fax. 58 551 43 78;

Regulamin wraz z kartą zgłoszenia do pobrania w zakładce POBIERZO nas...

Młodzieżowy Dom Kultury w Sopocie jest publiczną placówką wychowania pozaszkolnego.

Czytaj więcej

Kadra

W MDK pracuje grono osób mających wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Czytaj więcej

Osiągnięcia

Osiągnięcia uczestników zajęć MDK Sopot.

Czytaj więcej

Kontakt z nami

Młodzieżowy Dom Kultury
Al. Niepodległości 763
81-838 Sopot
Tel.: 58 551 41 31
Fax: 58 551 43 78
email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Jesteś tutaj: Strona główna > Plan zajęć pracowni > Aktualności > I Wojewódzki Turniej Tańca Nowoczesnego - MDK Sopot 2014