Młodzieżowy Dom Kultury w Sopocie

U nas kreatywnie spedzisz czas

Regulamin Konkursu Plastycznego

Regulamin Konkursu Plastycznego XXI Sopockiego Przeglądu Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej


I. ORGANIZATOR:

Młodzieżowy Dom Kultury w Sopocie; al. Niepodległości 763
Patronat: Prezydent Miasta Sopot

II. CELE KONKURSU:

• Odkrywanie i promowanie uzdolnień plastycznych wśród dzieci i młodzieży
• Rozwijanie wrażliwości twórczej
• Zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym swojego środowiska, miasta i regionu


III. WARUNKI UCZESTNICTWA:

1. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci z sopockich przedszkoli, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu naszego miasta oraz uczestnicy zajęć pozalekcyjnych w pracowniach plastycznych.
2. Uczestnik konkursu wykonuje pracę o tematyce zaproponowanej przez Organizatora.
3. Prace zgłoszone do konkursu mogą być wykonane różnorodnymi technikami malarskimi: akwarela, tempera, pastele, collage oraz dowolne techniki graficzne (za wyjątkiem prac przestrzennych i z użyciem materiałów takich jak: piasek, liście, ryż, itp.)
4. Format prac nie może być większy niż kartka z dużego bloku rysunkowego (A3).
5. Każdą pracę na odwrotnej stronie należy koniecznie opatrzyć metryczką zawierającą następujące dane: imię i nazwisko autora, klasę, szkołę, wiek, tytuł pracy, oraz nazwisko nauczyciela prowadzącego (czytelnie).
6. Prace przysłane na konkurs powinny być oprawione w passe partout.
7. Liczba prac zgłaszanych przez placówki nie jest ograniczona.
8. Prace konkursowe należy przesłać lub dostarczyć osobiście do dnia 16 marca 2012 r. na adres:

Młodzieżowy Dom Kultury
al. Niepodległości 763 81 – 838 Sopot
z dopiskiem „Konkurs Plastyczny”
tel. (58) 551 – 41 – 31 fax. (58) 551 – 43 – 78

9. Prace będą oceniane z zachowaniem podziału:

• Przedszkola (od 4 lat)
• Szkoły Podstawowe – a) kl. I – III; b) kl. IV – VI
• Gimnazja
• Szkoły ponadgimnazjalne

10. Nadesłane prace konkursowe przechodzą na własność Organizatora.
11. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do nieodpłatnych publikacji nagrodzonych prac (całości lub ich fragmentów).
12. Prosimy o przestrzeganie ustalonych dat. Po upływie wyznaczonych terminów prace nie będą przyjmowane.
13. Prace zostaną ocenione przez Jury powołane przez Organizatora.
14. Rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie nagród laureatom przewidziane jest 23 kwietnia 2012 r.
15. Laureaci nagrodzeni i wyróżnieni zostaną powiadomieni przez Organizatora.
16. Prace nagrodzone i wyróżnione zostaną wyeksponowane na wystawie pokonkursowej.
17. Nagrody nieodebrane przez laureatów w okresie 30 dni od uroczystego wręczenia nagród przechodzą do puli nagród przyznawanych w kolejnych konkursach.
18. Organizatorzy konkursu: Joanna Gutowska; Mirosława Barczyńska - Pracownia Organizacji Imprez MDK
19. Opracowanie tematyczne: p. Jagna Mackiewicz - Bikovska


TEMATYKA PRAC KONKURSOWYCH 2012:

1. „Ok (n) o na świat – podróż do…” (krajobrazy, architektura, ludzie).
2. „Koty sopockich ogrodów i podwórek”.
3. „Współczesny bohater to według Ciebie – James Bond, Harry Potter, Jaś Mela, a może jeszcze ktoś inny?”
4. „Taniec” – wybierz dowolny rodzaj tańca i przedstaw go w jednej tonacji kolorystycznej w sposób abstrakcyjny.
5. „Moja ulubiona dyscyplina sportowa” (ruch, dynamika, ukazanie człowieka w ruchu).

O nas...

Młodzieżowy Dom Kultury w Sopocie jest publiczną placówką wychowania pozaszkolnego.

Czytaj więcej

Kadra

W MDK pracuje grono osób mających wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Czytaj więcej

Osiągnięcia

Osiągnięcia uczestników zajęć MDK Sopot.

Czytaj więcej

Kontakt z nami

Młodzieżowy Dom Kultury
Al. Niepodległości 763
81-838 Sopot
Tel.: 58 551 41 31
Fax: 58 551 43 78
email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Jesteś tutaj: Strona główna > Plan zajęć pracowni > Konkursy > Regulamin Konkursu Plastycznego