Młodzieżowy Dom Kultury w Sopocie

U nas kreatywnie spedzisz czas

Rytmika


Okres przedszkolny
to czas kształtowania się uzdolnień muzycznych i zainteresowań muzyką. To także czas kształtowania się wrażliwości, między innymi muzycznej.
Z dźwiękiem dziecko styka się już od najwcześniejszego dzieciństwa: zasypia przy muzyce, ma swoje ulubione piosenki, eksperymentuje z grą na instrumentach ( garnki, patyki, itp.). Łatwo zauważyć jak muzyka ekspresyjnie pobudza lub uspokaja małe dzieci. Korzyści wychowawcze, jakie niesie ze sobą  oddziaływanie muzyki, są trudne do przecenienia. Słyszenie i słuchanie stymuluje rozwój intelektualny. Muzyczna wrażliwość wpływa na rozwój uczuć i daje zaspokojenie pewnym potrzebom życia wewnętrznego. Ruch przy muzyce jest źródłem radości, odprężeniem, wyładowaniem energii, daje szansę rozwoju fizycznego, a także jest środkiem terapeutycznym.

Zajęcia muzyczno-rytmiczne, z którymi dzieci spotykają się na zajęciach muzycznych mają pełnić rolę ogólnorozwojowego stymulatora. Do ich zadań należą między innymi: ubogacanie dziecięcego umysłu o podstawowe wiadomości o szeroko rozumianej sztuce, praca nad koordynacją ruchową, umacnianie realnej wiary we własne siły i przekazywanie za pośrednictwem różnych form wyrazu głównych wartości o charakterze ponadczasowym.

Program rytmiki przeznaczony jest dla dzieci w 5 – 6 lat.
Głównym jego celem jest ogólnomuzyczny rozwój dziecka oraz rozwijanie zainteresowań muzyką.

Realizacja celów odbywać się będzie poprzez:

 • śpiewanie piosenek ( indywidualnie i zbiorowo ),
 • przedstawianie za pomocą ruchu ilustrowanych muzyką zdarzeń,
 • reagowanie ruchem na zmiany tempa, dynamiki i wysokości dźwięku,
 • taniec,
 • opracowanie układu choreograficznego do muzyki,
 • słuchanie muzyki,
 • wyrażanie muzyki w formie plastycznej.

Program proponuje zdobywanie  wiedzy i umiejętności w oparciu o następujące zagadnienia:

1. Słuchanie i rozumienie muzyki.
2. Poznawanie instrumentów i próby muzykowania.
3. Śpiewanie piosenek i zabawy przy muzyce.

Wymienione elementy odnoszą się do następujących form wychowania muzycznego w przedszkolu:

1. Słuchanie i rozumienie muzyki:

 • ćwiczenia słuchowe,
 • słuchanie muzyki,
 • kształcenie pamięci muzycznej,

2. Poznawanie instrumentów i próby muzykowania:

 • improwizacje rytmiczne,
 • improwizacje melodyczne - przy użyciu głosu lub instrumentu.

3. Śpiewanie piosenek i zabawy przy muzyce:

 • formy wokalne,
 • formy wokalno – instrumentalne,
 • ćwiczenia i zabawy rytmiczne,
 • tańce
 • układy choreograficzne.

Każda z powyższych form wymaga odpowiedniego doboru materiałów, z uwzględnieniem potrzeb i umiejętności grupy.

Program podzielony jest na dwie części:
I  przeznaczona dla dzieci młodszych – 5- latków,
II przeznaczona dla dzieci starszych – 6 – latków.

Materiał zawarty w programie może być realizowany w dowolnej kolejności, mając na uwadze wiek i możliwości dzieci.

Zapraszamy
Małgorzata Witek

O nas...

Młodzieżowy Dom Kultury w Sopocie jest publiczną placówką wychowania pozaszkolnego.

Czytaj więcej

Kadra

W MDK pracuje grono osób mających wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Czytaj więcej

Osiągnięcia

Osiągnięcia uczestników zajęć MDK Sopot.

Czytaj więcej

Kontakt z nami

Młodzieżowy Dom Kultury
Al. Niepodległości 763
81-838 Sopot
Tel.: 58 551 41 31
Fax: 58 551 43 78
email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.