Młodzieżowy Dom Kultury w Sopocie

U nas kreatywnie spedzisz czas

Logopedia


Pracownia Poprawnej Wymowy Młodzieżowego Domu Kultury w Sopocie zaprasza:

  • diagnoza mowy
  • terapia opóźnionego rozwoju mowy
  • terapia różnych wad wymowy
  • nauka starannej dykcji i emisji głosu
  • poradnictwo dla rodziców i opiekunów


Ćwiczenia prowadzimy profesjonalnie z dużą skutecznością.

Urozmaicone, przyjemne formy pracy m.in. recytacja wierszyków, drama, kolorowanki, konkursy, gry dydaktyczne służą nie tylko terapii mowy, ale i ogólnemu rozwojowi intelektualnemu uczestników.

Zajęcia przewidziane są dla dzieci przedszkolnych i szkolnych oraz młodzieży i osób dorosłych.

PIĘKNA WYMOWA UŁATWIA NAUKĘ, PRACĘ I KONTAKTY MIĘDZYLUDZKIE

ZAPRASZAMY!
Jolanta Rybińska

O nas...

Młodzieżowy Dom Kultury w Sopocie jest publiczną placówką wychowania pozaszkolnego.

Czytaj więcej

Kadra

W MDK pracuje grono osób mających wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Czytaj więcej

Osiągnięcia

Osiągnięcia uczestników zajęć MDK Sopot.

Czytaj więcej

Kontakt z nami

Młodzieżowy Dom Kultury
Al. Niepodległości 763
81-838 Sopot
Tel.: 58 551 41 31
Fax: 58 551 43 78
email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.