Młodzieżowy Dom Kultury w Sopocie

U nas kreatywnie spedzisz czas

Zajęcia na pływalniNauka i doskonalenie pływania

Zajęcia są prowadzone w sześcioosobowych grupach w zależności od stopnia umiejętności dzieci. Celem zajęć jest oswojenie dziecka ze środowiskiem wodnym oraz umiejętności związane z bezpiecznym zachowaniem się nad wodą.
Zajęcia dla zaawansowanych obejmują doskonalenie nabytych umiejętności, zdobywanie wiedzy o środowisku wodnym oraz umiejętności gwarantujące bezpieczny wypoczynek nad wodą.


Pływanie korekcyjne

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci z wadami postawy. Podczas intensywnych zajęć na basenie pod okiem instruktorów uczestnicy mają możliwość skorygowania różnych zmian patologicznych budowy ciała.

Naukę pływania prowadzą doświadczeni instruktorzy z wieloletnim doświadczeniem i odpowiednim podejściem do dziecka. Na zajęciach panuje miła atmosfera. Organizowane są, oprócz nauki pływania, zawody pływackie, w grudniu MIKOŁAJKOWE i na zakończenie sezonu z okazji Dnia Dziecka. Dla każdego dziecka przewidziany jest pamiątkowy dyplom, a dla najlepszych uczestników zawodów medale.

Zajęcia odbywają się na basenie przy ZSO Nr 3 (ulica Haffnera)

Regulamin zajęć pływackich MDK Sopot

1. Prawem w uczestniczeniu w zajęciach jest karnet. Zakupiony karnet (5 lekcji) ma ważność przez  7 tygodni. Karnet po terminie traci swoją ważność. Rodzic jest zobowiązany do zakupu kolejnego karnetu. Zakup musi nastąpić najdalej 1 tydzień po zakończeniu ważności karnetu. W razie niedopełnienia tych formalności uczestnik zajęć może zostać skreślony z listy.
2. Ilość osób w grupie, w zależności od stopnia zaawansowania, ustala prowadzący zajęcia.
3. Prowadzący może odmówić uczestnictwa w zajęciach osobie nienależącej do danej grupy.
4. Prowadzący może przenieść uczestnika do innej grupy, jeżeli stopień zaawansowania i umiejętności dziecka nie spełniają wymogów danej grupy.
5. Rodzic jest zobowiązany do poinformowania prowadzącego zajęcia o dłuższej nieobecności dziecka. W razie przedłużającej się nieobecności dziecka , może ono zostać skreślone z listy uczestników danej grupy. Decyzję podejmuje prowadzący zajęcia.
6. W trakcie trwania zajęć rodzic nie może przebywać na niecce basenu.
7. W razie niestosowania się dziecka  do poleceń prowadzącego, prowadzący ma prawo odmówić uczestnictwa dziecku w danych zajęciach.
8. Zakup karnetu jest równoznaczny z pełną akceptacją w/w regulaminu.
9. Po ogłoszeniu list przyjętych (dotyczy kontynuacji, I i II etapu rekrutacji), należy niezwłocznie nabyć pierwszy karnet, najpóźniej do 2 tygodni od ogłoszenia list.

O nas...

Młodzieżowy Dom Kultury w Sopocie jest publiczną placówką wychowania pozaszkolnego.

Czytaj więcej

Kadra

W MDK pracuje grono osób mających wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Czytaj więcej

Osiągnięcia

Osiągnięcia uczestników zajęć MDK Sopot.

Czytaj więcej

Kontakt z nami

Młodzieżowy Dom Kultury
Al. Niepodległości 763
81-838 Sopot
Tel.: 58 551 41 31
Fax: 58 551 43 78
email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Jesteś tutaj: Strona główna > Nasze pracownie > Pracownie > Zajęcia na pływalni