Młodzieżowy Dom Kultury w Sopocie

U nas kreatywnie spedzisz czas

Pracownia kreatywnego dziecka

Pracownia Kreatywnego Dziecka
Pracownia stworzona jest dla dzieci w wieku od 5 do 8 lat.

Plastyka w rozwoju dziecka odgrywa bardzo ważną i istotną rolę. Twórczość plastyczna jest formą ekspresji, ale także formą kontaktu z najbliższym otoczeniem. Pobudza procesy percepcji wizualnej oraz działalności artystycznej. Obejmuje różne formy aktywności, takie jak: rysowanie, malowanie, modelowanie.

Twórczość rysunkowa jest pierwszą podstawową formą aktywności plastycznej, w której dziecko wyraża swoją osobowość. Rysunek dziecka jest wyrazem przeżyć i wiedzy, a nie kopią rzeczywistości. Jest przejawem dziecięcej psychiki. Należy szanować i akceptować indywidualne cechy twórczości rysunkowej  każdego dziecka, gdyż rozwijają jego wrażliwość i  spostrzegawczość. Zajęcia plastyczne rozwijają też wyobraźnię, intuicję i ekspresję emocji. Proces rysowania, malowania, czy konstruowania jest skomplikowanym aktem, w którym dziecko łącząc różne elementy swego doświadczenia stwarza nową, sensowną całość. W procesie dobierania, użycia w określony sposób i przekształcania tych elementów powstaje nie tylko obrazek czy rzeźba, dziecko ujawnia, jak myśli, czuje i widzi. Plastyka jest dla niego twórczą, dynamiczną aktywnością.

Plastyka w tym okresie rozwoju dziecka stwarza szerokie i wszechstronne możliwości oddziaływania dydaktyczno - wychowawczego na ucznia. Twórczość plastyczna jest dla dziecka czymś więcej niż spędzaniem czasu: jest sensowną formą wypowiedzenia się, jest też sposobem wyodrębnienia z otoczenia tych elementów, z którymi dziecko identyfikuje się oraz układania ich w sensowną całość. Należy więc stworzyć uczniowi na zajęciach plastycznych możliwości ekspresji swoich stanów, nauczyć je estetycznego wyrażania i przeżywania różnych wartości. W twórczości plastycznej młodszego wieku szkolnego typowe jest zmierzanie ku realizmowi. Jest to zjawisko zdecydowanie pozytywne. Jednak ważne jest by pozwolić dziecku na spontaniczność i oryginalność, na rozwinięcie jego naturalnego potencjału twórczego.

Młodzi twórcy ani świadomie nic nie konstruują, ani nie deformują przedmiotów - nie szukają dla nich trafnych, syntetycznych środków wyrazu.

Dzieci w swojej twórczości plastycznej nie kreują świata, nie szukają tak jak artysta sprzeczności i ładu, ukrytego sensu, problemów - a po prostu odbierają świat i próbują go pokazać. Aktywność ta intensywnie rozwija i bogaci dziecko

Zajęcia plastyczne bardziej niż inne zajęcia wymagają, aby  nauczyciel był ciągle obecny przy małych twórcach. Trzeba być z każdym z osobna i z wszystkimi na raz, uważnie śledzić rozkwitanie dzieł, aby się stały możliwie najdoskonalsze.

Różnorodność materiałów wykorzystywanych podczas zajęć oraz czas im poświęcony to wielkie atuty zajęć plastycznych.

Serdecznie zapraszam wszystkie chętne dzieci.
Edyta Dawidowska

O nas...

Młodzieżowy Dom Kultury w Sopocie jest publiczną placówką wychowania pozaszkolnego.

Czytaj więcej

Kadra

W MDK pracuje grono osób mających wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Czytaj więcej

Osiągnięcia

Osiągnięcia uczestników zajęć MDK Sopot.

Czytaj więcej

Kontakt z nami

Młodzieżowy Dom Kultury
Al. Niepodległości 763
81-838 Sopot
Tel.: 58 551 41 31
Fax: 58 551 43 78
email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Jesteś tutaj: Strona główna > Nasze pracownie > Pracownie > Pracownia kreatywnego dziecka