A A A
b_200_150_16777215_00_images_aktualnosci_2019_krysia1.jpg

36 Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji Polskiej- etap rejonowy (Sopot)

Do sopockich szkół podstawowych oraz placówek prowadzących działania edukacyjne z młodzieżą 3 klas szkół gimnazjalnych w dniu 10 stycznia zostały rozesłane regulaminy 36 Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Poezji Polskiej.

Organizatorami etapu szkolnego są sopockie szkoły, które wytypują swoich przedstawicieli do etapu rejonowego /miejskiego/, który planujemy przeprowadzić we wtorek 26 marca 2019 roku. Ze względu na trwający remont naszego obiektu eliminacje miejskie do etapu wojewódzkiego odbędą się w innym, niż do tej pory miejscu w siedzibie Teatru BOTO przy ul. Monte Cassino 54 b w Sopocie.

Do eliminacji szkolnych może przystąpić każdy uczeń w wieku od 7 do 16 roku życia /uczniowie 3 klasy gimnazjum/.

Konkurs składa się z dwóch samodzielnych Turniejów.

Turnieju Recytatorskiego oraz Turnieju Poezji Śpiewanej

Uczestnika Turnieju Recytatorskiego obowiązuje przygotowanie dwóch utworów. Mogą to być dwa wiersze polskich poetów lub wiersz i fragment prozy polskiego autora. /Łączny czas prezentacji nie może przekroczyć 6 minut/

Uczestnicy Turnieju Recytatorskiego są oceniani w grupach wiekowych

1 – 3 klasa szkoły podstawowej

4 - 6 klasa  szkoły podstawowej

7 i 8 klasa szkoły podstawowej oraz 3 klasa gimnazjum

Uczestnika Turnieju Poezji Śpiewanej obowiązuje jeden utwór śpiewany /najlepszym wyborem jest muzyczne opracowanie i wykonanie wybranego wiersza polskich poetów/. Można sięgnąć również do bogatego dorobku wykonawców i autorów tzw. piosenki literackiej. Dodatkowo – uczestnik Turnieju Poezji Śpiewanej przygotowuje jeden utwór recytowany /wiersz/.

Uczestnicy Turnieju Poezji Śpiewanej występują bez podziału na kategorie wiekowe.

Do udziału w etapie rejonowym /miejskim/, którego będziemy organizatorami, uczestników zgłaszają szkoły sopockie do dnia 10 marca 2019 r.

Informacji na temat konkursu udziela koordynator eliminacji miejskich:

Krystyna Cyberska            tel. 516 43 55 77