• pracownia_jezykowe1
 • pracownia_jezykowe5
 • pracownia_jezykowe3
 • pracownia_jezykowe2
 • pracownia_jezykowe4
 • pracownia_jezykowe6
 • pracownia_jezykowe7

Język angielski

Zajęcia prowadzimy w następujących grupach wiekowych:
 • BABIES - grupa dla dzieci w wieku 5 - 6 lat,
 • KIDS - grupa dla dzieci w wieku do 13 lat,
 • TEENS - grupa dla dzieci w wieku 14 - 16 lat,
BABIES grupa dla dzieci – zajęcia obejmują gry, zabawy i naukę piosenek w języku angielskim. Oswojenie dzieci z wymową oraz podstawowym słownictwem i zwrotami anglojęzycznymi
KIDS - uczymy się bez podręczników i prac domowych. Dzieci przyswajają język bawiąc się, grając w gry anglojęzyczne i rozwiązując quizy. Śpiewając po angielsku rozwijają umiejętności mówienia w języku obcym i oswajają się z wymową.
TEENS - zajęcia dla gimnazjalistów skierowane są głównie na pomoc, wyjaśnienie i poprawę wyników w szkole.

Logopedia

czyli Pracownia Poprawnej Wymowy
 • terapia opóźnionego rozwoju mowy
 • terapia różnych wad wymowy
 • nauka starannej dykcji i emisji głosu
 • poradnictwo dla rodziców i opiekunów

Ćwiczenia prowadzimy profesjonalnie z dużą skutecznością.
Urozmaicone, przyjemne formy pracy m.in. recytacja wierszyków, drama, kolorowanki, konkursy, gry dydaktyczne służą nie tylko terapii mowy, ale i ogólnemu rozwojowi intelektualnemu uczestników.

Klub Bajek

Zajęcia  dla dzieci od lat 5, polegające na słuchaniu bajek czytanych przez nauczyciela, a następnie rozmowie  inspirowanej książką dla dzieci oraz zabawą, grami, tworzeniem ilustracji do książek, "ożywianiem " ilustracji poprzez scenki bajkowe, bajkoterapią - pomoc w rozumieniu trudnych sytuacji życia codziennego poprzez słuchanie tekstów o charakterze terapeutycznym.