A A A

 Pracownia Poprawnej Wymowy 

  • terapia opóźnionego rozwoju mowy
  • terapia różnych wad wymowy
  • nauka starannej dykcji i emisji głosu
  • poradnictwo dla rodziców i opiekunów
Ćwiczenia prowadzimy profesjonalnie z dużą skutecznością.
Urozmaicone, przyjemne formy pracy m.in. recytacja wierszyków, drama, kolorowanki, konkursy, gry dydaktyczne służą nie tylko terapii mowy, ale i ogólnemu rozwojowi intelektualnemu uczestników.
Zajęcia dla dzieci od 5 lat. Nauczyciel prowadzący: Jolanta Rybińska.Na wszystkich zajęciach obowiązują zasady bezpieczeństwa określone przez prowadzących.