Pracownia Kreatywnego Dziecka dla najmłodszych
Pracownia stworzona jest dla dzieci w wieku od 5 do 8 lat. W naszej pracowni próbujemy ocalić i pielęgnować dziecięcą wrażliwość i radość z bycia TWÓRCĄ. Nie oceniamy i nie porównujemy, ale doceniamy i motywujemy. Wykorzystujemy różnorodne środki artystyczne, korzystamy też z tworzyw pochodzenia naturalnego i materiałów recyclingowych. Dzieci poznają rozmaite techniki plastyczne, uczą się jak je łączyć w celu uzyskania ciekawych efektów.

Plastyka
Zajęcia w pracowni plastycznej są przeznaczone dla dzieci i młodzieży w wieku od lat 6 do 15.
Podczas zajęć uczestnicy kształcą umiejętności posługiwania się różnorodnymi technikami plastycznymi:
  • rysunek - ołówek, węgiel, tusz, piórko,
  • malarstwo - farby akwarelowe, olejne, akryle, tempera, pastel olejny i suchy,
  • rzeźba - glina, plastelina, masa solna, gips,
  • grafika - linoryt, monotypia, kalkograf,
  • pamiątkarstwo i tkactwo - ozdoby choinkowe, maski, gobeliny, papier-mâché, decoupage.
  • ceramika


Malarstwo i rysunek artystyczny dla młodzieży i dorosłych
Pracownia skupia dzieci od lat  12  oraz młodzież szkolną i uczestników dorosłych. Pracownia oferuje częściowe przygotowanie w zakresie rysunku i malarstwa uczniom zdającym egzaminy do szkół artystycznych średnich i wyższych. Tematy dobierane są tak, by oprócz doskonalenia warsztatu i umiejętności technicznych, rozwijać wyobraźnię, spostrzegawczość i myślenie abstrakcyjne. Do sukcesów pracowni zaliczyć należy to, że wielu uczestników zajęć zdało pomyślnie egzaminy wstępne i zasiliło szeregi uczniów i studentów szkół artystycznych.

Rękodzieło/dekoratorstwo
W pracowni rozwijamy  umiejętności w zakresie zdobienia, dekorowania, projektowania, doskonalenie sprawności manualnej. Przekazujemy  wiedzę o tradycjach i kulturze regionu, poznajemy dawne i współczesne  techniki dekoratorskie.
Serdecznie zapraszamy dzieci od 8 – 11 lat.

Na wszystkich zajęciach obowiązują zasady bezpieczeństwa określone przez prowadzących.