A A A
Pracownia Kreatywnego Dziecka dla najmłodszych

Pracownia stworzona jest dla dzieci w wieku od 5 do 8 lat. W naszej pracowni próbujemy ocalić i pielęgnować dziecięcą wrażliwość i radość z bycia TWÓRCĄ. Nie oceniamy i nie porównujemy, ale doceniamy i motywujemy. Wykorzystujemy różnorodne środki artystyczne, korzystamy też z tworzyw pochodzenia naturalnego i materiałów recyclingowych. Dzieci poznają rozmaite techniki plastyczne, uczą się jak je łączyć w celu uzyskania ciekawych efektów. Nauczyciel prowadzący : Mirosława Barczyńska- obecnie zajęcia zawieszone .
Gry i zabawy dla najmłodszych 

Pracownia stworzona dla dzieci w wieku od 5 do 8 lat
, program pracowni obejmuje - zajęcia świetlicowe ( gry i zabawy) które uwzględniają potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci, a także ich możliwości psychofizyczne. Zajęcia w szczególności rozwijają artystyczne zainteresowania uczestników- plastyczne, teatralne i muzyczne. Nauczyciel prowadzący: Mirosława Barczyńska- obecnie zajęcia-zawieszone.

Plastyka (3 pracownie-różne grupy wiekowe)

Zajęcia w pracowni plastycznej są przeznaczone dla dzieci i młodzieży w wieku od lat 5 do 15.
Nauczycielki prowadzące: Edyta Dawidowska, Bogna Pniewska, Marta Duda.

Podczas zajęć uczestnicy kształcą umiejętności posługiwania się różnorodnymi technikami plastycznymi:
  • rysunek - ołówek, węgiel, tusz, piórko,
  • malarstwo - farby akwarelowe, olejne, akryle, tempera, pastel olejny i suchy,
  • rzeźba - glina, plastelina, masa solna, gips,
  • grafika - linoryt, monotypia, kalkograf,
  • pamiątkarstwo i tkactwo - ozdoby choinkowe, maski, gobeliny, papier-mâché, decoupage.
  • ceramika
Tkactwo.

Pracownia dla dzieci młodzieży od 10 lat. Nauczyciel prowadzący: Bogna Pniewska
Na zajęciach poznamy podstawowe techniki tkackie. Będziemy tworzyć efektowne kilimy, torby, poduszki...  Wykonamy modne modne dekoracje do wnętrz oraz świetne prezenty.  Poznamy także elementy makramy.
Uwaga! Zajęcia dla cierpliwych i wytrwałych!
Nowa pracownia, zajęcia od 1 września 2022.


Malarstwo i rysunek artystyczny dla młodzieży i dorosłych.

Pracownia skupia dzieci od lat  12  oraz młodzież szkolną i uczestników dorosłych. Pracownia oferuje częściowe przygotowanie w zakresie rysunku i malarstwa uczniom zdającym egzaminy do szkół artystycznych średnich i wyższych. Tematy dobierane są tak, by oprócz doskonalenia warsztatu i umiejętności technicznych, rozwijać wyobraźnię, spostrzegawczość i myślenie abstrakcyjne. Do sukcesów pracowni zaliczyć należy to, że wielu uczestników zajęć zdało pomyślnie egzaminy wstępne i zasiliło szeregi uczniów i studentów szkół artystycznych. Nauczyciel prowadzący: Jagna Bikovska-Mackiewicz.Na wszystkich zajęciach obowiązują zasady bezpieczeństwa określone przez prowadzących.