• pracownia_sportowe2
 • pracownia_sportowe9
 • pracownia_sportowe3
 • pracownia_sportowe5
 • pracownia_sportowe1
 • pracownia_sportowe8
 • pracownia_sportowe4
 • pracownia_sportowe6
 • pracownia_sportowe7

Karate

Zajęcia przeznaczone dla dzieci od 5 – go roku życia. Poza elementami czysto technicznymi trening karate wpływa wszechstronnie na rozwój osobowości dziecka. Poprawia koordynację ruchową, wspomaga rozwój cech motorycznych, uczy dyscypliny, koncentracji.
Dla gimnazjalistów (i starszych) prowadzone są dodatkowo treningi karate z elementami samoobrony.
Zajęcia odbywają się w kilku grupach podzielonych ze względu na wiek i stopień zaawansowania.

Pływanie

Zajęcia są prowadzone w sześcioosobowych grupach w zależności od stopnia umiejętności dzieci. Celem zajęć jest oswojenie dziecka ze środowiskiem wodnym oraz umiejętności związane z bezpiecznym zachowaniem się nad wodą.
Zajęcia dla zaawansowanych obejmują doskonalenie nabytych umiejętności, zdobywanie wiedzy o środowisku wodnym oraz umiejętności gwarantujące bezpieczny wypoczynek nad wodą.
Pływanie korekcyjne-zajęcia przeznaczone są dla dzieci z wadami postawy. Podczas intensywnych zajęć na basenie pod okiem instruktorów uczestnicy mają możliwość skorygowania różnych zmian patologicznych budowy ciała.

Zajęcia odbywają się na basenie przy ZSO Nr 3 (ulica Haffnera)

Regulamin Pracowni Basenu
 1. Prawem w uczestniczeniu w zajęciach jest karnet. Zakupiony karnet (5 lekcji) ma ważność przez  7 tygodni. Karnet po terminie traci swoją ważność. Rodzic jest zobowiązany do zakupu kolejnego karnetu. Zakup musi nastąpić najdalej 1 tydzień po zakończeniu ważności karnetu. W razie niedopełnienia tych formalności uczestnik zajęć może zostać skreślony z listy.
 2. Ilość osób w grupie, w zależności od stopnia zaawansowania, ustala prowadzący zajęcia.
 3. Prowadzący może odmówić uczestnictwa w zajęciach osobie nienależącej do danej grupy.
 4. Prowadzący może przenieść uczestnika do innej grupy, jeżeli stopień zaawansowania i umiejętności dziecka nie spełniają wymogów danej grupy.
 5. Rodzic jest zobowiązany do poinformowania prowadzącego zajęcia o dłuższej nieobecności dziecka. W razie przedłużającej się nieobecności dziecka , może ono zostać skreślone z listy uczestników danej grupy. Decyzję podejmuje prowadzący zajęcia.
 6. W trakcie trwania zajęć rodzic nie może przebywać na niecce basenu.
 7. W razie niestosowania się dziecka  do poleceń prowadzącego, prowadzący ma prawo odmówić uczestnictwa dziecku w danych zajęciach.
 8. Zakup karnetu jest równoznaczny z pełną akceptacją w/w regulaminu.
 9. Po ogłoszeniu list przyjętych (dotyczy kontynuacji, I i II etapu rekrutacji), należy niezwłocznie nabyć pierwszy karnet, najpóźniej do 2 tygodni od ogłoszenia list.

Szachy

W pracowni szachowej MDK odbywają się zajęcia dla dzieci i młodzieży w kilku grupach wiekowych. Na zajęciach dzieci poznają tajniki "królewskiej gry", rozwiązują zadania szachowe, uczą się teorii, taktyki rozgrywania partii oraz biorą udział w turniejach szachowych. Zajęcia rozwijają koncentrację, spostrzegawczość, logiczne i abstrakcyjne myślenie.

Modelarstwo

Uczestnicy w wieku od lat 8 wzwyż, budują głównie modele samolotów, w tym latające na uwięzi i kierowane radiem. W modelarni można pożytecznie i miło spędzić czas mimo, że przychodzi się tutaj pracować i to niekiedy nawet ciężko.
Udział w zajęciach rozwija oprócz zdolności manualnych także kreatywność, umiejętność organizacji i planowania. Trzy grupy “młodzicy”, “zaawansowani” i “ wyczynowi “ realizują swoje zadania dostosowane do wieku i zdobytych umiejętności.