Szanowni Państwo,
Rozpoczynamy Rekrutację na nowy rok szkolny 2018/2019.

Rodzice/opiekunowie dzieci lub pełnoletni uczestnicy, którzy zamierzają zapisać swoje dzieci na zajęcia do MDK Sopot w kolejnym roku szkolnym składają

Postępowanie rekrutacyjne (II ETAP) dotyczy przyjęć nowych kandydatów do poszczególnych pracowni jeżeli placówka po I etapie rekrutacji dysponuje wolnymi miejscami i prowadzone jest na „Wniosek o przyjęcie na zajęcia stałe” składany przez rodzica (opiekuna) kandydata lub kandydata pełnoletniego (załącznik nr 3 regulaminu). Brak wolnych miejsc w pracowniach; basenu, wokalu, plastyki, nauki gry na instrumentach.
Wniosek ten należy składać w sekretariacie MDK w terminie od 12.06.2018 do 24.08.2018 r. 

Listy osób przyjętych uczestników zostaną wywieszone do 31.08.2018 r.

Wniosek o przyjęcie na zajęcia stałe - II etap rekrutacji można pobrać z zakładki