Szanowni Państwo,
Rozpoczynamy Rekrutację na nowy rok szkolny 2018/2019.

Rodzice/opiekunowie dzieci lub pełnoletni uczestnicy, którzy zamierzają kontynuować swoje uczestnictwo w zajęciach w danej pracowni w kolejnym roku szkolnym składają „DEKLARACJĘ KONTYNUACJI UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH” bezpośrednio u nauczyciela prowadzącego pracownię w terminie od 04.04.2018 do 08.05.2018

Listy osób deklarujących kontynuację w zajęciach zostaną wywieszone 11.05.2018

Deklarację kontynuacji można pobrać stąd