A A A
Informujemy, że rekrutacja na rok szkolny 2022/2023 została zakończona.

Od września będzie możliwa rekrutacja uzupełniająca do pracowni, w których będą wolne miejsca.

.............................................................................................................................................................................................................
II etap rekrutacji na rok szkolny listy przyjętych oraz listy rezerwowe do pracowni na rok szkolny 2022/2023
do pobrania: