Skład Prezydium Rady Rodziców
Przewodniczący: STANISŁAW ZIĘBA
Vice Przewodnicząca: MAJA KOŁODZIEJ
Sekretarz: ROBERT KOWALSKI

Członkowie Rady Rodziców
Członek: TAMARA ŚNIOWSKA
Członek: MARZENA GUZOWSKA
Członek: JUSTYNA HOLT
Członek: MAŁGORZATA TOCZYŁOWSKA