A A A
b_200_150_16777215_00_images_aktualnosci_2021_kc_plaka_2021_recytacja1-1.jpg

Szanowni Dyrektorzy

Sopockich Szkół Podstawowych

/Publicznych i Niepublicznych/

Kierujemy na ręce Państwa dokumentację Miejskiego Konkursu Recytatorskiego Poezji Polskiej – edycja 2021. Mając na uwadze warunki, w jakich obecnie przebiega edukacja szkolna, zdecydowaliśmy, aby tegoroczny konkurs w trosce o dobro uczestników, odbył się w formie zdalnej. W tej formie przeprowadziliśmy w październiku analogiczny projekt edukacyjny adresowany do najmłodszych z licznym udziałem recytatorów z sopockich przedszkoli.

Zwracamy się zatem z uprzejmą prośbą do Dyrektorów szkół sopockich oraz Nauczycieli o pomoc w upowszechnieniu wiedzy o konkursie wśród uczniów oraz o wytypowanie reprezentacji Szkoły do konkursu miejskiego. 

Przesłana na ręce Dyrektorów sopockich szkół podstawowych dokumentacja zawiera: regulamin konkursowy, wzór karty zgłoszenia wraz z oświadczeniami związanymi z RODO. Co do organizacji eliminacji wstępnych /szkolnych/, z uwagi na możliwe problemy z ich przeprowadzeniem – pozostawiamy decyzję o ich organizacji Szkole.  

Mamy nadzieję, jak to miało miejsce do tej pory – na duże zainteresowanie uczniów szkół sopockich udziałem w Konkursie, który proponuje wartościowe cele edukacyjne oraz możliwość konfrontacji pracy i talentu wykonawczego na forum rówieśników z różnych szkół.

Szkoły typują do udziału w Konkursie od czterech do pięciu recytatorów w każdej kategorii wiekowej. Zgłoszenia reprezentantów sopockich placówek do Konkursu w postaci karty uczestnictwa wraz z nagraniem prezentacji należy przesłać do Organizatora:   do 15 marca 2021r

Każdy uczestnik, który zgłosił się do konkursu - przesyła nagranie prezentacji jednego utworu /wyraźny obraz i dźwięk zapisany w formatach:  MP3, MP4/ opatrzony nagraną informacją o sobie /imię i nazwisko, szkoła, wiek, tytuł utworu/.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi pod koniec marca lub krótko po Wielkanocy. Dyplomy uczestnictwa oraz nagrody książkowe dla nagrodzonych i wyróżnionych wykonawców dostarczy Organizator do sopockich placówek.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podjęcie współpracy z Organizatorami w zakresie popularyzacji założeń konkursowych w środowisku szkolnym, ewentualne przeprowadzenie eliminacji na terenie swoich placówek oraz wytypowanie przedstawicieli Szkoły do konkursu miejskiego w marcu w MDK w Sopocie.
Regulamin konkursu do pobrania stąd: