A A A
Gratulujemy osiągnięć  naszej zdolnej uczennicy Pracowni Plastyki Zuzannie Lemskiej i jej  opiekunce p.Katarzynie Wieczorkowskiej. Życzymy kolejnych laurów i sukcesów w  dalszej artystycznej twórczości.