A A A
b_250_180_16777215_0_0_images_aktualnosci_2024_jagoa_kuba_str.jpg
Uczestnicy Młodzieżowego Domu Kultury w Sopocie wzięli udział w Grudziądzkich Amatorskich Prezentacjach Artystycznych GAPA. Jest to impreza o zasięgu regionalnym, która trwała 4 dni i zakończyła się uroczystą galą z udziałem laureatów poszczególnych kategorii. Młodzi ludzie prezentowali swoje umiejętności w trzech dziedzinach: tańcu, muzyce i plastyce.

Chcielibyśmy poinformować, że:

w kategorii MUZYKA

GRAND PRIX zdobył JAKUB JASTRZĘBSKI Z MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W SOPOCIE

Wyróżnienia otrzymali:

MATEUSZ BASZAK Z MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W SOPOCIE

ZESPÓŁ ENCANTO Z MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W SOPOCIE

w kategorii TANIEC

ZŁOTA GAPPA 2024 powędrowała do ZESPOŁU TANECZNEGO Z MŁOZDIEŻOWEGO DOMU KULTURY W SOPOCIE

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom oraz nauczycielkom, które wspaniale przygotowały swoich podopiecznych -  paniom Jagodzie Mielewczyk i Natalii Szafrankiewicz